Runinskrifter.net

Ög 155

Även känd som B 857, L 1098.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 34′ 42.3″16° 14′ 43.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64951611525603
SWEREF99TM
xy
6493782572414
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5724146493782
GeoHash
u67t1xvkn3
GeoDNA
eaagcgtccgagtcacacattt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sylten, Bjällbrunna ägor
Socken:
Styrstads socken
Härad:
Lösings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: