Runinskrifter.net

Ög 14

Även känd som B 838, L 1104.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C10D1E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 34′ 11.8″16° 23′ 54.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64942861534524
SWEREF99TM
xy
6493015581342
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5813426493015
GeoHash
u67tjnm48n
GeoDNA
eaagcgtccgcgtaatgcgaga

Lokalisering:

Placering:
Vid kyrkans huvudingång.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Konungsunds kyrka
Socken:
Konungsunds socken
Härad:
Björkekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: