Runinskrifter.net

Vg 196

Även känd som L 1647.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Diabas
Nyckelord:
sten: diabas

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 41′ 10.9″11° 50′ 17.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64026471263453
SWEREF99TM
xy
6398188311519
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V6692006397334
GeoHash
u622jmkr6e
GeoDNA
eaagcggagttgtatcgaacat

Lokalisering:

Placering:
Göteborgs museum (nr. GM 367).
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Älvsborg
Socken:
Göteborg (tidigare: Västra Frölunda)
Härad:
Göteborgs och Bohus län
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Första hälften av 1200-talet

Medeltid; 1200–1249

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Nya Älvsborg – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2018-09-06
PD
URI | Kringla | Källa
Nya Älvsborg – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2018-09-06
PD
URI | Kringla | Källa
Vg196 Göteborg – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2018-09-06
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: