Runinskrifter.net

Sm 71

Även känd som L 1240.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Diabas
Nyckelord:
sten: diabas

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 27′ 57.0″14° 46′ 4.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63716351437750
SWEREF99TM
xy
6369266486076
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4860766369266
GeoHash
u64wbj3dsx
GeoDNA
eaagcgtgcagaaagagctata

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Norra Sandsjö prästgård
Socken:
Norra Sandsjö socken
Härad:
Västra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: