Runinskrifter.net

Material ‘bly’ (‘metall’)

Inskrifter på bly (104):