Runinskrifter.net

Vr NOR1995;19A

Objektuppgifter:

Föremål:
Bleck, dubbelvikt
Nyckelord:
bleck, runbleck
Material:
Bly
Nyckelord:
metall: bly
Fyndnummer:
821

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 18′ 44.9″13° 59′ 24.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65782571396630
SWEREF99TM
xy
6575283442503
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4425036575283
GeoHash
u69cqme0pq
GeoDNA
eaagcgatttctaatactggtt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Karinrud, Saxholmen
Socken:
Ölme socken
Härad:
Ölme härad
Landskap:
Värmland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Fyndnr 821. Ännu inte undersökt och läst.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vr Bleck (metall) med runor, Saxholmen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Bleck (metall) med runor, Saxholmen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Bleck (metall) med runor, Saxholmen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Bleck (metall) med runor, Saxholmen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Runbleck Ölme s:n – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Runbleck Ölme s:n – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Runbleck Ölme s:n – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Runbleck Ölme s:n – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Runbleck Ölme s:n – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Runbleck Ölme s:n – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Runbleck Ölme s:n – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Runbleck Ölme s:n – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Runbleck Ölme s:n – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Runbleck Ölme s:n – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Runbleck Ölme s:n – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Runbleck Ölme s:n – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Runbleck Ölme s:n – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Runbleck Ölme s:n – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Runbleck Ölme s:n – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Runbleck Ölme s:n – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Runbleck Ölme s:n – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vr Runbleck Ölme s:n – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karinrud – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2007-02-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karinrud – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2007-02-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karinrud – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2007-02-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karinrud – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2007-02-20
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: