Runinskrifter.net

U NOR1994;26B

Objektuppgifter:

Föremål:
Bleck (amulett), fragment
Nyckelord:
amulett, bleck, fragment, runbleck
Material:
Bly
Nyckelord:
metall: bly
Fyndnummer:
1056

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 32.6″17° 37′ 55.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66391501602375
SWEREF99TM
xy
6638644647416
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6474166638644
GeoHash
u6ss91p27c
GeoDNA
eaagctagcggatggcttgtgt

Lokalisering:

Placering:
SHM (34030)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala, kv. Disa
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

1200–1400-talet

Medeltid; 1200–1499

Övriga anmärkningar:

Fyndnr 1056.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: