Runinskrifter.net

D Fv1979;229

Objektuppgifter:

Föremål:
Bleck
Nyckelord:
bleck, runbleck
Material:
Bly
Nyckelord:
metall: bly

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 41′ 15.8″15° 3′ 36.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67303001459300
SWEREF99TM
xy
6728008503288
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5032886728008
GeoHash
u6f9nxye8j
GeoDNA
eaagcgcatgctgcaccataaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västannor
Socken:
Leksands socken
Härad:
Leksands och Gagnefs tingslag
Landskap:
Dalarna
Land:
Sverige

Datering:

1100–1200-talet (stratigrafisk)

Medeltid; 1100–1299

Övriga anmärkningar:

a-runorna har dubbelsidiga bistavar och kan därför också läsas som æ.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kat nr 057 Bleck (bly) med runor – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-01-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Kat nr 057 Bleck (bly) med runor – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-01-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Kat nr 057 Bleck (bly) med runor – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-01-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Kat nr 057 Bleck (bly) med runor – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-01-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Kat nr 057 Bleck (bly) med runor – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-01-15
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: