Runinskrifter.net

DR ATA322-1309-2007

Även känd som DK Sk135, Sk 135.

Objektuppgifter:

Föremål:
Bleck (amulett)
Nyckelord:
amulett, bleck, runbleck
Material:
Bly
Nyckelord:
metall: bly

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 32′ 29.4″13° 2′ 35.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61603501325650
SWEREF99TM
xy
6156790376521
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3765216156790
GeoHash
u3c7bz18wm
GeoDNA
eaagtaacgcaaaccagttgtc

Lokalisering:

Placering:
Malmö Kulturmiljö
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lockarps bytomt
Socken:
Lockarps socken
Härad:
Oxie härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Består av runor och runliknande tecken.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SkNf2002 Bleck (koppar) med runor"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2002-08-27"@sv

URI