Runinskrifter.net

Vg Fv1982;237

Objektuppgifter:

Föremål:
Bleck
Nyckelord:
bleck, runbleck
Material:
Bly
Nyckelord:
metall: bly
Fyndnummer:
DH 136

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 1′ 56.6″12° 9′ 6.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64401001284225
SWEREF99TM
xy
6435862331830
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3318306435862
GeoHash
u62dhs2xne
GeoDNA
eaagcggatatggcgggacact

Lokalisering:

Placering:
Lödöse Museum
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lödöse, Passagården 1:32 (Borgområdet)
Socken:
Sankt Peders socken
Härad:
Ale härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

1350–1450 (stratigrafisk)

Medeltid; 1350–1450

Övriga anmärkningar:

Fyndnr DH 136.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Anställd vid SHM, 1996-01-18, SHM; SHM; 1996-01-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Kat nr 029 Mätdon, handtag av trä"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: