Runinskrifter.net

Vg 264

Objektuppgifter:

Föremål:
Korsformigt bleck
Nyckelord:
bleck, kors, runbleck
Material:
Bly
Nyckelord:
metall: bly
Fyndnummer:
GB 790

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 2′ 1.4″12° 9′ 7.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64402501284250
SWEREF99TM
xy
6436012331853
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3318536436012
GeoHash
u62dhs8zj0
GeoDNA
eaagcggatatggcggagcccg

Lokalisering:

Placering:
SHM (27600:70:GB 790), dep i Lödöse Museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lödöse, Spetalen 1:11
Socken:
Sankt Peders socken
Härad:
Ale härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

1200-talet

Medeltid; 1200–1299

Övriga anmärkningar:

Fyndnr GB 790.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: