Runinskrifter.net

Vs 28

Förhållanden:

Är ett fragment av Vs 27.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 7.2″16° 32′ 1.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66371771540835
SWEREF99TM
xy
6635923585923
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5859236635923
GeoHash
u6eu2pxrpj
GeoDNA
eaagcgctctggaaacctacct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Passar ihop med Vs 27.

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: