Runinskrifter.net

U 226

Även känd som B 54, B 56, L 450, B 55.

Förhållanden:

Parsten till U 225.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 57.2″18° 3′ 11.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66016571627258
SWEREF99TM
xy
6601466672746
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3332786601194
GeoHash
u6sfdf9cps
GeoDNA
eaagctagtcgcgtcgatttct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bällsta
Socken:
Vallentuna socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Övriga anmärkningar:

Utgör ett monument tillsammans med U 225.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Arkils tingstad – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkils tingstad – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkils tingstad – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkels tingstad – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkils tingstad – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkils tingstad – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkels tingstad – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkils tingstad – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkils tingstad – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U226 Bällsta (Arkels tingstad)"@sv – Nilsson, Pål-Nils"@sv; Nilsson, Pål-Nils"@sv; 2021-04-28"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: