Runinskrifter.net

97

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 34.5″16° 41′ 28.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65880001550325
SWEREF99TM
xy
6586881596006
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5960066586881
GeoHash
u6ecgz4jzt
GeoDNA
eaagcgctttaccccatgagcc

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Jäders kyrka
Socken:
Jäders socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: