Runinskrifter.net

41

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D4E6F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 55′ 27.0″17° 27′ 33.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65347671595273
SWEREF99TM
xy
6534211641581
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6415816534211
GeoHash
u6krjqc6nk
GeoDNA
eaagctgaaccgtacgacgctt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Björke
Socken:
Västerljungs socken
Härad:
Hölebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hällristning – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runristning vid Björke i Västerljung år 1949 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1949
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runristning vid Björke i Västerljung år 1949 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1949
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runristning vid Björke i Västerljung år 1949 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1949
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runristning vid Björke i Västerljung år 1949 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1949
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö41 Björke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö41 Björke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö41 Björke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö41 Björke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö41 Björke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö41 Björke – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2016-11-23
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: