Runinskrifter.net

300

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 14′ 5.0″17° 54′ 52.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65700881620403
SWEREF99TM
xy
6569824666276
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6662766569824
GeoHash
u6s8zxm50x
GeoDNA
eaagctagtgtcccacgcgaag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Glömsta
Socken:
Huddinge socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Glömsta – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Glömsta – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Glömstadalen – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Glömstadalen – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM M025632 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: