Runinskrifter.net

264

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grovkornig gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, grovkornig gnejs

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F2G5

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 7′ 59.0″18° 9′ 26.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65592321634654
SWEREF99TM
xy
6559143680654
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3373466558334
GeoHash
u6sbmhvg14
GeoDNA
eaagctagtttgcagtactcag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Hässlingby
Socken:
Österhaninge socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Nonsens? Ristningen utgörs av ett kors vari runorna står.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hässlingby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM M026017 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: