Runinskrifter.net

153 †

Även känd som B 800, L 880.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: B1C10D1?E11?F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 52′ 6.8″17° 3′ 4.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65280631571886
SWEREF99TM
xy
6527228618283
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6182836527228
GeoHash
u6knuh8q1s
GeoDNA
eaagctgaaataaaggagacgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skarpåker
Socken:
Runtuna socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: