Runinskrifter.net

144

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 50′ 56.0″17° 3′ 39.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65258831572495
SWEREF99TM
xy
6525056618918
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6189186525056
GeoHash
u6knu1p7wf
GeoDNA
eaagctgaaataaggcttgccc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Broby
Socken:
Runtuna socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025399 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö144 Broby – Brate, Erik; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
SLM M025398 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: