Runinskrifter.net

141

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C10D3F3
Korsbeskrivning:
Klassificerad av redaktionen

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 55′ 36.2″17° 5′ 57.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65345941574541
SWEREF99TM
xy
6533788620858
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6208586533788
GeoHash
u6kpjp72ux
GeoDNA
eaagctgaaacgtaaatcgtta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Löta
Socken:
Ludgo socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Arkeologi – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö141 Aspa Ludgo – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö141 Aspa Ludgo – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: