Runinskrifter.net

128

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 54′ 43.0″16° 59′ 27.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65328321568321
SWEREF99TM
xy
6531952614662
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6146626531952
GeoHash
u6kp4ss6uh
GeoDNA
eaagctgaaaatgcgtaggcta

Lokalisering:

Placering:
Vid kyrkogårdsporten
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Lids kyrka
Socken:
Lids socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM X353-84 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X687-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1922
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X688-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1922-11-12
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A21-128 – Sörmlands museum; 1947
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A21-132 – Sörmlands museum; 1957
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A21-133 – Sörmlands museum; 1957
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM B1-139 – Sörmlands museum; 1976-04-22
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM S9-87-2 – Fotograf: Nils Lindahl/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1987
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: