Runinskrifter.net

Ög Fv1975;174

Förhållanden:

Är ett fragment av Ög 94.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 18′ 36.7″14° 54′ 39.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64655511447573
SWEREF99TM
xy
6463251494775
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4947756463251
GeoHash
u66eer19xd
GeoDNA
eaagcgtataactacagttgcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Harstads ödekyrkogård
Socken:
Väderstads socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Hör ev. ihop med Ög 94.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: