Runinskrifter.net

Ög Fv1959;241

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Glimmerskiffer
Nyckelord:
sten: glimmer, glimmerskiffer, skiffer

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 36′ 34.7″16° 8′ 11.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64986021519254
SWEREF99TM
xy
6497145566026
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5660266497145
GeoHash
u67mrjw1yh
GeoDNA
eaagcgtcatctcagccgggcc

Lokalisering:

Placering:
I koret
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Östra Eneby kyrka
Socken:
Norrköping (tidigare: Östra Eneby socken)
Härad:
Bråbo härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Mitten av 1000-talet

Vikingatid; 1033–1066

Övriga anmärkningar:

Använd som altarskiva, två fyrkantiga hål är troligen relikgömmor.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: