Runinskrifter.net

Ög Carlsson2012;19

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll, gavelhäll
Nyckelord:
fragment, gavelhäll, grav, gravhäll, häll
Material:
Vit kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten, vit kalksten
Fyndnummer:
105

Utseende:

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1F2
Kors 2: A1E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 35′ 20.0″16° 11′ 8.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64963051522135
SWEREF99TM
xy
6494884568933
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5689336494884
GeoHash
u67t23f0gy
GeoDNA
eaagcgtccgagagtacagggc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Norrköping, kv. Gamla Rådstugan
Socken:
Norrköping
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Hittat 2011. Ristad på två sidor. Korsristad. Fyndnr 105:1088:1.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI: