Runinskrifter.net

Ög 58 †

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll, gavelhäll
Nyckelord:
fragment, gavelhäll, grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4D4E6, E9F3
Korsbeskrivning:
Klassificerad av redaktionen

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 20′ 45.2″14° 42′ 38.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64697001435900
SWEREF99TM
xy
6467258483058
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4830586467258
GeoHash
u667ytxcmx
GeoDNA
eaagcgtagcccacgcctttcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Väversunda södergård
Socken:
Väversunda socken
Härad:
Dals härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.