Runinskrifter.net

Ög 34

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 30′ 12.5″16° 28′ 14.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64869201538800
SWEREF99TM
xy
6485703585704
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5857046485703
GeoHash
u67syf1x7h
GeoDNA
eaagcgtccgtcatcggtcaat

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 29′ 40.5″16° 27′ 43.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64859271538306
SWEREF99TM
xy
6484704585222
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5852226484704
GeoHash
u67sy8e79y
GeoDNA
eaagcgtccgtcatggctgcaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lundby
Socken:
Å socken
Härad:
Björkekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: