Runinskrifter.net

Ög 31

Även känd som B 841, L 1111.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1?C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 29′ 46.3″16° 30′ 8.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64861301540661
SWEREF99TM
xy
6484935587574
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5875746484935
GeoHash
u67sz8btpe
GeoDNA
eaagcgtccgtcctggaacgct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Å kyrka
Socken:
Å socken
Härad:
Björkekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Salberger (2003e) tolkar slutet som 'nedstämd/mindre glad bar han sorgen.'.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög31, Ög32, Ög33 Å kyrkogård – Nordén, Arthur; Riksantikvarieämbetet; 1942-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: