Runinskrifter.net

Ög 236

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå granit med rödaktiga inslag
Nyckelord:
sten: granit, grå granit med rödaktiga inslag

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B4C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 34′ 57.0″16° 28′ 32.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64957251539002
SWEREF99TM
xy
6494507585800
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5858006494507
GeoHash
u67tqbt5wz
GeoDNA
eaagcgtccgctatttatgacc

Lokalisering:

Placering:
Uttagen och rest 1939 vid huvudgången upp till kyrkan.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Östra Stenby kyrka
Socken:
Östra Stenby socken
Härad:
Östkinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: