Runinskrifter.net

Ög 226 †

Även känd som B 924, L 1117.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2D1E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 35′ 0.6″16° 36′ 5.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64959171546314
SWEREF99TM
xy
6494786593107
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5931076494786
GeoHash
u67v3bbc8e
GeoDNA
eaagcgtcctagcttgaattaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lönnbro
Socken:
Östra Husby socken
Härad:
Östkinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: