Runinskrifter.net

Ög 181

Även känd som B 873, L 1146.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C11D4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 26′ 32.1″15° 26′ 48.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64799661479075
SWEREF99TM
xy
6478036526089
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5260896478036
GeoHash
u66urx04f9
GeoDNA
eaagcgtactttccaagggagc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ledbergs kyrkogård
Socken:
Ledbergs socken
Härad:
Valkebo härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ledbergsstenen – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög181 Ledbergsstenen – Nordén, Arthur; Riksantikvarieämbetet; 1945-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Ledbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ledbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ledbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ledbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-31
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ledbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-31
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ledbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-31
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ledbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-31
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ledbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-31
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ledbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-31
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ledbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-31
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ledbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-31
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ledbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-31
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ledbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-31
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ledbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-10-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ledbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-10-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ledbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-10-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ledbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-10-12
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: