Runinskrifter.net

Ög 105

Även känd som B 849, L 1144.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C6D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 25′ 0.4″15° 31′ 22.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64771061483501
SWEREF99TM
xy
6475230530547
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5305476475230
GeoHash
u67h34rqm6
GeoDNA
eaagcgtcagggcgattcactg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kärna kyrkogård
Socken:
Kärna socken
Härad:
Hanekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög105 Kärna kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: