Runinskrifter.net

Material ‘ljus grovkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på ljus grovkornig granit (6):