Runinskrifter.net

U 1009

Även känd som Bautil 538, Liljegren 293.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 38.0″17° 49′ 25.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66489101612814
SWEREF99TM
xy
6648528657733
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6577336648528
GeoHash
u6stj86y3x
GeoDNA
eaagctagcgcgttggtaccgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Yrsta
Socken:
Rasbo socken
Härad:
Rasbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: