Runinskrifter.net

Fv1954;22

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, gnejsgranit, granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 48.1″16° 57′ 30.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65849381565555
SWEREF99TM
xy
6584005611267
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6112676584005
GeoHash
u6s1ccuc9s
GeoDNA
eaagctagggaacttcaattaa

Lokalisering:

Placering:
SHM (30415)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lagnö
Socken:
Vansö socken
Härad:
Åkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

11 bitar funna 1949 och 4 bitar senare.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: