Runinskrifter.net

327

Även känd som Liljegren 966.

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr1, Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 22.3″16° 55′ 49.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65841131563977
SWEREF99TM
xy
6583161609700
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6097006583161
GeoHash
u6s1c22rvj
GeoDNA
eaagctagggaacgtggaacca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Göksten (Näsbyholm)
Socken:
Härads socken
Härad:
Åkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Nonsens? Bilder ur sagan om Sigurd Fafnesbane

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM A5-562 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025650 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands museum; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X438-80 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö327 Näsbyholm, Gökstenen – Brate, Erik; Riksantikvarieämbetet; 1922-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: