Runinskrifter.net

174

Även känd som B 735, L 952.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 29′ 0.1″17° 2′ 44.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65965381570290
SWEREF99TM
xy
6595658615860
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6158606595658
GeoHash
u6s47us5wu
GeoDNA
eaagctaggagtccttaggacc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Aspö kyrka
Socken:
Aspö socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Övriga anmärkningar:

Formen OlafR finns inte med i NRL (jämför SRI 3 s. 410, 422).

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fornlämning – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Fornlämning – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Fornlämning – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Kyrka – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Fornlämning – Sörmlands museum; 1956
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: