Runinskrifter.net

14

Även känd som B 718, L 925.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Jotnisk sandsten
Nyckelord:
sten: jotnisk sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A9B2C11F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 5′ 19.8″17° 12′ 25.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65527771580361
SWEREF99TM
xy
6552035626457
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6264576552035
GeoHash
u6s0pscc2w
GeoDNA
eaagctagggtttcggacttag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gåsinge kyrka
Socken:
Gåsinge-Dillnäs (tidigare: Gåsinge socken)
Härad:
Daga härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Arkeologi – Sörmlands museum; 1965
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö14 Gåsinge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1992-09-17
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö14 Gåsinge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1992-09-17
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö14 Gåsinge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1992-09-17
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö14 Gåsinge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1992-09-17
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö14 Gåsinge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1992-09-17
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö14 Gåsinge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö14 Gåsinge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö14 Gåsinge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö14 Gåsinge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö14 Gåsinge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö14 Gåsinge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö14 Gåsinge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Gåsinge kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö14 Gåsinge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö14 Gåsinge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö14 Gåsinge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö14 Gåsinge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö14 Gåsinge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-12
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: