Runinskrifter.net

125

Även känd som Bautil 815, Liljegren 861.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1C8D3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 52′ 37.6″17° 10′ 26.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65291561578957
SWEREF99TM
xy
6528405625338
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6253386528405
GeoHash
u6knyy3b1d
GeoDNA
eaagctgaaatcaccggcttgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bogsta kyrka
Socken:
Bogsta socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Har legat som tröskelsten och är därför mycket nött genom trampning.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM A18-258 – Sörmlands museum; 1945
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Bogsta kyrka, runsten framför östra gaveln – Foto: Peder Gustafsson/Sörmlands museum; Sörmlands museum; 2010-06-04
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: