Runinskrifter.net

11

Även känd som Bautil 710, Liljegren 921.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 6′ 6.7″16° 59′ 39.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65539901568137
SWEREF99TM
xy
6553100614223
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6142236553100
GeoHash
u6s04xnv3b
GeoDNA
eaagctaggggtgcactgctag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gryts kyrka
Socken:
Gryts socken
Härad:
Daga härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025453 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025052 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025451 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Kyrkor – Foto: Peder Gustafsson/Sörmlands museum; Sörmlands museum; 2010-06-23
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: