Runinskrifter.net

108

Även känd som B 751, L 969.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 28.2″16° 32′ 39.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65839881542013
SWEREF99TM
xy
6582770587746
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5877466582770
GeoHash
u6ecb2z17n
GeoDNA
eaagcgctttaaagttccggat

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 30.0″16° 32′ 44.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65840471542101
SWEREF99TM
xy
6582830587833
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5878336582830
GeoHash
u6ecb8bhrx
GeoDNA
eaagcgctttaaatggaaagtt

Lokalisering:

Placering:
Under 1600-t förd till Eskilstuna, 1930 åter till Gredby nära ursprunglig plats, står vid Sö 109.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Gredby
Socken:
Eskilstuna (tidigare: Klosters socken)
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025842 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025846 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X1529-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1925
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025844 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1939
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runtsten i Eskilstuna år 1950 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1950
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A11-43 – Foto: Ivar Schnell; Sörmlands museum; 1951
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: