Runinskrifter.net

105

Även känd som B 754, L 980.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 28.0″16° 40′ 46.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65840771549708
SWEREF99TM
xy
6582952595437
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5954376582952
GeoHash
u6ecg8c9jr
GeoDNA
eaagcgctttacctggactgcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Högstena
Socken:
Kjula socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025690 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025689 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025692 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025691 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum; 1958
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025683 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1967
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-235 – Sörmlands museum; 1967
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-233 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1967
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-234 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1967
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-243 – Sörmlands museum; 1968
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025682 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1968
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025687 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1968
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025688 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1968
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-242 – Sörmlands museum; 1968
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025686 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1968
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025681 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1968
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-240 – Sörmlands museum; 1968
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-244 – Sörmlands museum; 1968
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025693 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1968
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025694 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1968
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-241 – Sörmlands museum; 1968
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-245 – Sörmlands museum; 1968
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-250 – Sörmlands museum; 1969
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: