Runinskrifter.net

Ög 95 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B4D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 18′ 32.2″14° 54′ 46.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64654081447694
SWEREF99TM
xy
6463109494898
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4948986463109
GeoHash
u66eeqg60m
GeoDNA
eaagcgtataactacgccgcgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Harstads Bosgård
Socken:
Väderstads socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: