Runinskrifter.net

Ög 48

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 37′ 51.9″16° 10′ 0.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65010001521000
SWEREF99TM
xy
6499563567743
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5677436499563
GeoHash
u67mxcknz4
GeoDNA
eaagcgtcatcctttcgaaatc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 37′ 26.1″16° 9′ 14.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65001971520274
SWEREF99TM
xy
6498752567027
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5670276498752
GeoHash
u67mx85j43
GeoDNA
eaagcgtcatccttggttagat

Lokalisering:

Placering:
Vid gamla Stockholmsvägen vid bron över Vilhelmsbergsbäcken.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ströbo äng, Herrstaberg
Socken:
Kvillinge socken
Härad:
Bråbo härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: