Runinskrifter.net

157 †

Även känd som B 798, L 879.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: C10?D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 52′ 7.4″17° 1′ 54.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65280611570774
SWEREF99TM
xy
6527212617171
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6171716527212
GeoHash
u6kngsdr0e
GeoDNA
eaagctgaaagcccggcgacag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ärsta
Socken:
Runtuna socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: