Runinskrifter.net

135 †

Även känd som B 804, L 867.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A7B2F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 55′ 21.3″17° 6′ 47.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65341501575350
SWEREF99TM
xy
6533354621672
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6216726533354
GeoHash
u6kpjqt8bq
GeoDNA
eaagctgaaacgtactattgga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ludgo prästgård
Socken:
Ludgo socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: