Runinskrifter.net

Ög Fv1959;248

Tidigare känd som Ög N286.

Objektuppgifter:

Föremål:
2 fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: D1E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 28′ 51.1″16° 18′ 59.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64843251529830
SWEREF99TM
xy
6483001576769
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5767696483001
GeoHash
u67seq17f3
GeoDNA
eaagcgtccggctacggtgcac

Lokalisering:

Placering:
S:t Ragnhilds gilles samlingar.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hospitalsgatan 9
Socken:
Söderköping
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Hittades 1937.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: