Runinskrifter.net

Brakteattyp C

Inskrifter på brakteater av typ C (87):