Runinskrifter.net

DR IK184

Tidigare känd som DR BR75.

Även känd som IK 184, KJ 136.

Objektuppgifter:

Föremål:
Brakteat (C-typ)
Nyckelord:
brakteat
Material:
Guld
Nyckelord:
metall: guld
Brakteattyp:
C

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 6′ 29.7″15° 36′ 44.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62200001488000
SWEREF99TM
xy
6218297538086
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5380866218297
GeoHash
u3gp5q0w4z
GeoDNA
eaagtaccaaattacgggcagt

Lokalisering:

Placering:
SHM (1453:25)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tjurkö 1
Socken:
Augerums socken
Härad:
Östra härad
Landskap:
Blekinge
Land:
Sverige

Datering:

400–650

Urnordisk; 400–650

Övriga anmärkningar:

Bytt signum till DR IK184

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

DRIK184 (DRBR75) Tjurköbrakteaten"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1985-01-03"@sv

URI
23952CAC-4B96-4C89-B759-6F8F526A1400 – Statens historiska museer; 1993-06-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
0F70CBA0-DC78-4F7C-9F6B-06B03A0FFBC9 – Statens historiska museer; 1993-06-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
9C7FA606-9E53-4D0A-A665-99DA18302466 – Statens historiska museer; 1993-06-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
19CEB8BB-2F5B-4B3C-8DBB-A7BECD300B50 – Statens historiska museer; 1993-06-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
ACDF1878-0178-4AE2-B5FA-7387A7FCCF66 – Statens historiska museer; 1995-05-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
C2DC21D3-3153-41E2-A430-35DD7035F9AD – Statens historiska museer; 1996-01-18
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: