Runinskrifter.net

Vg 207

Även känd som IK 260, KJ 3.

Objektuppgifter:

Föremål:
Brakteat (C-typ)
Nyckelord:
brakteat
Material:
Guld
Nyckelord:
metall: guld
Brakteattyp:
C

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 26′ 5.7″13° 18′ 45.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64817951354413
SWEREF99TM
xy
6478369401473
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4014736478369
GeoHash
u63kqvvbh5
GeoDNA
eaagcggcatttactcactttg

Lokalisering:

Placering:
SHM (14392)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Grumpan
Socken:
Sävare socken
Härad:
Kinnefjärdings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 500

Urnordisk; c 500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Nu i Statens Historiska Museums samlingar. Inv.nr. 14.392. Brakteat, runt, ensidigt hängsmycke av guld med ögla, som förekom i Norden och Europa under folkvandringstid (400-500-talen e.Kr.). Särformer kan vara av silver eller brons; så är bl.a. fallet med en typ av smyckebrakteater som uppträder på Gotland under vendeltiden. De flesta arkeologer vill härleda brakteaterna ur senromerska kejsarmedaljer eller mynt. Runinskrift kan förekomma. Brakteater påträffas oftast i nedlagda skatter. Modern forskning inriktas på att lösa tekniska problem om material och tillverkning, stilistiska om tillverkningsområden och ikonografiska om de bildmässiga innehållet och brakteaternas roll som amuletter. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=134901 – Statens Historiska Museum; 1911-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ulf Bruxe, 1993-07-14, SHM; SHM; 1993-07-14
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ulf Bruxe, 1993-07-14, SHM; SHM; 1993-07-14
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ulf Bruxe, 1993-07-14, SHM; SHM; 1993-07-14
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ulf Bruxe, 1993-07-14, SHM; SHM; 1993-07-14
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ulf Bruxe, 1993-07-14, SHM; SHM; 1993-07-14
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ulf Bruxe, 1993-07-14, SHM; SHM; 1993-07-14
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ulrik Skans, 2005-08-18, SHMM; SHMM; 2005-08-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ulrik Skans, 2005-08-18, SHMM; SHMM; 2005-08-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ulrik Skans, 2005-10-20, SHMM; SHMM; 2005-10-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ulrik Skans, 2005-10-20, SHMM; SHMM; 2005-10-20
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: