Runinskrifter.net

G 348

Även känd som IK 385.

Objektuppgifter:

Föremål:
Brakteat (C-typ)
Nyckelord:
brakteat
Material:
Guld
Nyckelord:
metall: guld
Brakteattyp:
C

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 37′ 10.1″18° 16′ 24.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63909501647475
SWEREF99TM
xy
6391063695488
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3371506389619
GeoHash
u6hzzc638p
GeoDNA
eaagctggcccccttatagtaa

Lokalisering:

Placering:
SHM (2730)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Visborgs kungsladugård
Socken:
Visby
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Urnordisk; TAQ: 725

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

7480FB72-2A18-4EA8-A9EF-C74019A780C7 – Statens historiska museer; 1993-08-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
325C7CBF-1C2D-4435-8752-5368A78FE10B – Statens historiska museer; 1993-08-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
4D69AFC0-EB53-47ED-9C68-79F21D36B5E1 – Statens historiska museer; 2007-02-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
2351600D-928C-48BE-BE53-AB372E0956F6 – Statens historiska museer; 2007-02-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Runbrakteat, Kungsladugården"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-08"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: